ABECEDA Svetovanje d.o.o.

Reference

abeceda svetovanje, reference, ocenjevanje vrednosti podjetij, ocenjevanje intelektualne lastnine, davčno svetovanje, poslovno svetovanje, finančno svetovanjeNa področju ocenjevanja vrednosti podjetij:

S področja ocenjevanja podjetij imamo dolgoletne izkušnje, saj družba ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. nadaljuje dejavnost ocenjevanja iz družbe ABECEDA d.o.o., ki je bila v času lastninskega preoblikovanja ena izmed največjih družb, ki se je ukvarjala z ocenjevanjem vrednosti podjetij.

V času lastninskega preoblikovanja smo ocenili več kot 350 podjetij, med katerimi so bili največji projekti podjetja v poslovnem sistemu Mercator, ABC International in Metalna. 

V zadnjih letih smo opravili več kot sto ocenitev vrednosti podjetij. V nadaljevanju navajamo nekaj največjih:
- SŽ – Tovorni promet d.o.o.,
- SŽ – Potniški promet d.o.o.,
- Čisto mesto d.o.o.,
- Kostak d.d.,
- Helios d.d.,
- Cinkarna Celje d.d.,
- T-2 d.o.o.,
- Alpetour d.d.,
- ZVD d.d.,
- Steklarna Rogaška d.d.,
- TKK Srpenica d.d.,
- Golte d.o.o.,
- Lesnina d.d.,
- AJM okna, vrata senčila d.o.o.,
- PV Invest d.o.o.,
- Primorje d.d.,
- Terme Olimia d.d.,
- Terme Krka – Strunjan d.o.o.,
- Metalka trgovina d.d.,
- Surovina d.d.,
- Cestno podjetje Murska Sobota d.d.,
- Mura VGP d.d.,
- Triglav DU d.o.o.,
- Eurovek d.o.o.,
- Ultrapac d.o.o.,
- Poligalant d.d.,
- Beti Metlika d.d.,
- Krekova družba d.o.o.,
- Menina d.d.,
- BTS Company d.o.o.,
- Oljarica Kranj d.d.,
- Tovarna olja Gea d.d.,
- Terme Rogaška d.o.o.,
- Tovarna vozil Maribor d.o.o.,
- Perutnina Ptuj d.d.,
- Jata d.d.,
- Kmetijski kombinat Ptuj d.d..


Na področju ocenjevanja intelektualne lastnine:

•blagovna znamka Rogaška Crystal,
•blagovna znamka Rog,
blagovna znamka Kekec,
•blagovna znamka Pomurka,
•blagovna znamka MIP,
•blagovna znamka Kraljica mortadela Gorica,
•blagovne znamke sladoledov Ljubljanskih mlekarn,
•blagovne znamke Joker in Zdravje;
•blagovne znamke Stop, Non Stop, Jana, Božična Jana, Modna Jana, Lady, Lady križanke, Ambient, Smrklja, Eva, Romani Cartland, Anja, Lepa in zdrava, Vitka Anja, Moj mikro, Kih, Kih sezona, Rože in vrt, Pri vas doma, Naša žena, Moj sonček, Obrazi,  Avtomagazin in Radar.
 

Na področju davčnega svetovanja:


 • svetujemo rednim strankam, po pogodbah o rednem davčnem svetovanju
 • opravili smo več projektov svetovanja in preglede poslovanja med povezanimi    družbami  z vidika transfernih cen
 • opravili smo več davčnih revizij velikih sistemov
 • zastopamo podjetja v postopku inšpekcijskega nadzora DURS
 • izdelujemo pisne odgovore na davčna vprašanja
 • svetujemo družbam v postopku združitve, razdružitve, prenosa dela dejavnosti   prenosa dejavnosti s.p. na družbo, ipd.
 • drugo
Naših poslovnih partnerjev vam po nazivih ne moremo predstaviti, saj je tudi stališče Društva davčnih svetovalcev, da se davčni svetovalci na ta način naj ne bi izpostavljali.

Na področju poslovno in finančnega svetovanja:

 • Skrbni finančni in pravni pregledi podjetij: Jata d.d., Kmetijski kombinat Ptuj d.d., Agrokombinat d.d., Termoplast d.o.o., Mavrica d.d., KZ Dravsko polje z.o.o., City Maribor d.o.o.,
 • Sinergijski učinki pripojitve: pripojitev Jate d.d. in Kmetijskega kombinata Ptuj d.d. k podjetju Perutnina Ptuj d.d., pripojitev Ultrapaca d.o.o. k Poligalantu d.d., pripojitev MURE VGP d.d. k CP Murska Sobota d.d.,
 • Sanacijski program: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Kmetijska zadruga Pesnica z.o.o.,
 • Strateški načrt: Komunalno podjetje Ptuj d.d., VGP Ptuj d.d., ČZD Kmečki glas d.o.o.,
 • Načrt finančne reorganizacije: Kapela d.d.
 • Investicijski program: Pomurka mesna industrija d.d., Jata d.d.,
 • Presoja dolgoročnih kapitalskih naložb in predlog upravljanja z naložbami: Mestna občina Maribor,
 • Izdelava finančnih projekcij poslovanja: INDAVER servisi d.o.o.,
 • Načrt likvidacije: Kmetijska zadruga Pesnica z.o.o.,
 • Analiza računovodskih izkazov podjetja: EMO – ETT d.o.o., Engrotuš d.o.o.
 • Pravilnik o računovodenju: Slovenske železarne d.d., SŽ Acroni d.o.o., SŽ Metal d.o.o., SŽ Noži d.o.o.,
 • Ocenjevanje sredstev pri uporabi: Kompas MTS d.d., Oljarica Kranj d.d., GP Radlje d.d..