ABECEDA Svetovanje d.o.o.

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Naše podjetje vam ponuja tudi storitve ocenjevanja vrednosti, ki jih opravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti: 

  • ocenjevanje vrednosti podjetij,
  • ocenjevanje vrednosti nepremičnin,
  • ocenjevanje vrednosti strojev in opreme in
  • ocenjevanje vrednosti intelektualne lastnine (blagovnih znamk, patentov itd.).

Ocene vrednosti izdelamo za namene nakupov in/ali prodaj poslovnih deležev, izstopov družbenikov, določanj osnov za menjalna razmerja pri statusnih preoblikovanjih podjetij, za namen računovodskega poročanja ter za namene nakupov in prodaj nepremičnin ter strojev in opreme.

 
Storitve ocenjevanja vrednosti opravljamo kot:

  • pooblaščeni ocenjevalci, kjer nastopamo kot neodvisni ocenjevalci in smo dolžni spoštovati Hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti, podano s strani Slovenskega inštituta za revizijo in s tem Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti;
  • finančni svetovalci, kjer opredelimo vrednost, ki najbolj ustreza naročniku. Po potrebi sodelujemo pri pogajanjih v korist naročnika.