ABECEDA Svetovanje d.o.o.
Galerija   

Program Bilance

Program bilance

Program Bilance (2012/2011) vam z vnosom podatkov iz bruto bilance omogoča sestavo vseh računovodskih izkazov, preglednic gibanja, izračun kazalnikov v skladu s SRS - Slovenskimi računovodskimi standardi. Tabele se vam prenesejo tudi v letno poročilo. Program je zaščiten z gesli in časovno omejen na 1 leto.

Program omogoča povezavo z bilancami iz preteklih let - torej vnos podatkov iz preteklih let ni potreben, v kolikor ste podatke vnašali v program že v preteklem letu.

Letošnja verzija programa Bilance je izboljšana. Vsebuje izboljšan vmesnik za samodejno izdelavo Letnih poročil (tabele se vnašajo v obliki slik), lastno namestitveno aplikacijo, opcijo hranjenja gesel, avtomatsko generiranje podatkovnih tabel za nadaljnjo obdelavo, ipd ... Program je tudi povezan z ostalimi datotekami:
  • analizo poslovanja (izkazi v excelu, grafi, strukture, dodatni kazalniki - lahko uporabite v poslovnem delu letnega poročila) in
  • davčno bilanco (lahko vam je v pomoč pri sestavljanju davčne bilance, nastavljene formule), kamor se vam potrebni podatki tudi prenesejo.

Za informacije in naročilo smo vam na voljo:
Marjana Berghaus
Tel: 02/ 229 80 82