ABECEDA Svetovanje d.o.o.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo
Želimo se uveljaviti kot eno izmed najkakovostnejših slovenskih podjetij na področju davčnega, poslovnega in finančnega svetovanja. Pridobljeno znanje, dolgoletne izkušnje ter povratne informacije naših strank nam omogočajo izvedbo kvalitetnih svetovanj.

Vizija
Naša vizija je zelo preprosta. Biti v svojem delu najboljši in prvi v vrsti. Največje zadovoljstvo nam prinašajo uspehi naših strank.

Vrednote
V našem podjetju gradimo dobre medsebojne odnose. Verjamemo, da so ti temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.