ABECEDA Svetovanje d.o.o.

Kdo je kdo?

Ekipo podjetja Abeceda svetovanje d.o.o. sestavljajo strokovnjaki s kvalifikacijami iz ocenjevanja vrednosti podjetij, davčnega in poslovnega svetovanja. 

Irena Viher

Direktorica podjetja in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij. Ima 6 let delovnih izkušenj na področju vodenja kontrolinga in več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, poslovnega in finančnega svetovanja. Je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo (Kriza in krizno vodenje podjetja in Ocenjevanje vrednosti podjetij). Ocenjuje podjetja in intelektualno lastnino, pripravlja poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja v skladu s 146. členom ZFPPIPP, izvaja skrbne finančne preglede podjetij ter širše podjetniško svetuje. Objavlja prispevke v reviji Poslovodno računovodstvo.

Kontakt: 02 749-2658, 031 378-328, e-mail: Irena Viher

Mag. Dejan Petkovič
Samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ.  Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo).

Kontakt: 051 411-042, e-mail: Dejan Petkovič

Olga Novak
Izvaja računovodske storitve in svetovanje s področja računovodstva za gospodarske družbe in javne zavode. Vodi poslovne knjige in skrbi za pretok informacij v podjetju ter komunikacijo med strankami in svetovalci. Pripravlja pisna davčna pojasnila za stranke. Ima nad več kot čez  25 let delovnih izkušenj.

Kontakt: 02 749-2651, 041 447-211, e-mail: Olga Novak